Aussteller-Pressemitteilungen


Britse overheid steunt innovatieve technologie om scheepvaartemissies naar nul terug te brengen

De Britse overheid heeft financiering toegezegd voor innovatieve technologieën en brandstoffen om scheepvaartemissies terug te dringen en een emissievrije sector te creëren.De overheid heeft, in samenwerking met de industrie, uitgaven van meer dan $8 miljoen Amerikaanse dollar toegezegd voor de financiering van proeven met innovatieve energiebesparende uitrusting, zoals geavanceerde propellers, afvalwarmteterugwinning en rotorzeilen die windenergie gebruiken om het energieverbruik te verlagen.Naast de financiering van proeven verstrekt de Britse overheid via de Maritime and Coastguard Agency nu ook technische ondersteuning en expertise voor de volgende projecten: werk in Schotland om bewijs te verzamelen voor het gebruik van brandstofcellen met waterstof voor veerboten in het VK, en het lopende project van Caledonian MacBrayne Ferries om innovatieve (bijvoorbeeld hybride) schepen te leveren, evenals de inspanningen op lange termijn van het bedrijf om bewijs te verzamelen voor het gebruik van innovatieve voortstuwingen en brandstoffen voor de volgende generatie veerboten.De Britse overheid verwacht dat in 2025 de meerderheid van de nieuwe schepen 30% efficiënter is dan de huidige ontwerpen. Naar verluidt stoot de maritieme transportsector wereldwijd ongeveer 1.000 miljoen ton aan CO2 per jaar uit en is ze verantwoordelijk voor ongeveer 2,5% van de broeikasgassen. Als de emissies van het internationale scheepvaartverkeer niet worden aangepakt, zal de sector volgens onderzoeken in 2050 verantwoordelijk zijn voor bijna een vijfde (17%) van alle emissies wereldwijd.Minister voor maritieme zaken, John Hayes, zei: “Het VK heeft een schat aan expertise op het gebied van maritieme technologie, maar er moet meer worden gedaan om deze sector emissievrij te maken. Daarom zet deze overheid zich in voor het bieden van steun aan vitale technologie om dit doel te bereiken, en willen we onze technische expertise verdiepen om de sector verder te ondersteunen.”

- September 2017

Terug naar Nieuw


Zukünftige Messe: Electric & Hybrid Marine World Expo 2020, 23-25 Juni 2020, Halle 12, RAI Amsterdam, Niederlande